Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 226

Άρθρο 226: Ισχύοντες κανονισμοί και προδιαγραφές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατά την εκπόνηση των αρχιτεκτονικών μελετών, λαμβάνονται υπόψη και οι εκάστοτε ισχύοντες ειδικοί κανονισμοί για κτιριακά έργα π.χ.

 

α) Ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός.

β) Οι ισχύοντες Κανονισμοί επί ειδικών κτιριακών έργων (θεάτρων, κινηματογράφων, σταθμών αυτοκινήτων κ.λ.π.).

γ) Ο Ελληνικός Κανονισμός για τη μελέτη και εκτέλεση έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα.

δ) Ο Ελληνικός Κανονισμός φορτίσεων δομικών έργων.

ε) Οι Κανονισμοί διάθεσης λυμάτων, ακαθάρτων κ.λ.π. υδραυλικών εγκαταστάσεων.

ζ) Οι Κανονισμοί κατασκευής ανελκυστήρων.

η) Οι Κανονισμοί ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

θ) Οι Κανονισμοί Κεντρικής θερμάνσεως.

ι) Οι Κανονισμοί διαφόρων μηχανολογικών εγκαταστάσεων κ.λ.π.

 

2. Επί θεμάτων που δεν ρυθμίζονται από τους παραπάνω Κανονισμούς ή άλλους ισχύοντες Ελληνικούς Κανονισμούς, εφαρμόζονται κανονισμοί διεθνώς αποδεκτοί, κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας αρχής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.