Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 224

Άρθρο 224: Αντικείμενο - σκοπός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου ρυθμίζονται τα θέματα εκπόνησης του αρχιτεκτονικού μέρους της μελέτης των οικοδομικών - κτιριακών έργων, δηλαδή της γενικής μελέτης των κτιριακών έργων ως ενιαίων στο χώρο κατασκευών αλλά και τα θέματα της εκπόνησης ειδικότερων μελετών όπως οι μελέτες διαρρυθμίσεως, διακοσμήσεως εσωτερικών και διαμόρφωσης υπαιθρίων χώρων, μελέτες ειδικών κτιριολογικών θεμάτων κ.λ.π.

 

2. Η εκπόνηση μελέτης σύμφωνα με τα παραπάνω αποβλέπει στην επίλυση προβλημάτων εξυπηρέτησης και εκφράσεως ανθρώπινων αναγκών στο χώρο.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.