Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 223

Άρθρο 223: Στάδια μελετών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η μελέτη κτιριακών έργων περιλαμβάνει τα ακόλουθα τέσσερα στάδια:

 

α) Προκαταρκτική μελέτη.

β) Προμελέτη.

γ) Οριστική μελέτη.

δ) Μελέτη εφαρμογής.

 

2. Η προκαταρκτική μελέτη περιλαμβάνει τη σύλληψη της ιδέας, τη σκοπιμότητα του έργου, την πρώτη διερεύνηση της επιθυμητής έκτασης και των συνθηκών πραγματοποιήσεως αυτού, την προετοιμασία και τη σύνταξη του προγράμματος του έργου.

α) Ο προγραμματισμός είναι δυνατόν να γίνει σε Α' φάση σε γενικές γραμμές χωρίς να έχει επιλεγεί οριστικά ο τόπος όπου θα αναγερθεί το έργο, εκτός της περίπτωσης κατά την οποία αυτός (ο τόπος) είναι αναγκαίος για την ορθή επιλογή του χώρου ανεγέρσεως.

β) Μετά την επιλογή του τόπου, το πρόγραμμα του έργου καθίσταται λεπτομερέστερο και συμπληρώνεται η προκαταρκτική μελέτη με στοιχεία τοπογραφικά, γενικά εδαφολογικά κ.λ.π. απαραίτητων για την προώθηση της μελέτης στα επόμενα στάδια.

γ) Στη φάση αυτή της προκαταρκτικής μελέτης και προκειμένου περί σημαντικού κτιριακού έργου, είναι δυνατόν να διεξαχθεί αρχιτεκτονικός διαγωνισμός κατά τα ισχύοντα. Το αποτέλεσμα του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού του έργου που μπορεί να διεξαχθεί, αποτελεί συμπληρωματικό στοιχείο αυτού για το στάδιο της προμελέτης.

δ) Το στάδιο της προκαταρκτικής μελέτης των οικοδομικών κτιριακών μελετών εκπονείται κατά κανόνα από τον εργοδότη μπορεί όμως, σε ειδικές περιπτώσεις, να ανατίθεται είτε σε ένα μελετητή από αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 221 παράγραφο 2 των επιμέρους έργων είτε και σε άλλο εκτός αυτών. Στην περίπτωση αυτή ο εργοδότης μπορεί να αναθέσει στον παραπάνω μελετητή το γενικό συντονισμό στο άρθρο 2 παράγραφος 2 επιμέρους μελετών και την παρακολούθηση αυτών από άποψης εξέλιξης και εφαρμογής του προγράμματος του έργου.

 

3. Κάθε ένα από τα επόμενα στάδια των οικοδομικών - κτιριακών μελετών δηλαδή: Προμελέτη, Οριστική μελέτη και Μελέτη εφαρμογής περιλαμβάνονται στις επιμέρους μελέτες δηλαδή αρχιτεκτονική, φέρουσας κατασκευής, εγκαταστάσεων και έργων υποδομής και διαμόρφωσης του οικοπέδου και γενικά του περιβάλλοντα χώρου επί του οποίου ανεγείρεται το κτιριακό έργο και συντάσσονται κατά τις οικείες προδιαγραφές αυτών.

 

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.