Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 220

Άρθρο 220: Αντικείμενο - Σκοπός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με την παρούσα ρυθμίζονται τα εκ της εκπόνησης μελετών οικοδομικών - κτιριακών έργων, ήτοι κτιρίων αυτοτελών, κτιριακών συγκροτημάτων και κτιριακών έργων που εντάσσονται σε γενικότερες μελέτες, και έργων διαμόρφωσης χώρων κοινοχρήστων, μνημείων κ.λ.π.

 

2. Η μελέτη μπορεί να στοχεύει σε κατασκευή από την αρχή, σε επέκταση, σε συμπλήρωση, σε επισκευή, ή σε αποκατάσταση κτιριακού έργου, όπως και στην αντιμετώπιση ειδικών κτιριολογικών απαιτήσεων.

 

3. Η κατά τα παραπάνω εκπόνηση μελέτης αποβλέπει στην επίλυση προβλημάτων εξυπηρέτησης ανθρωπίνων αναγκών και την άψογη αισθητικώς ένταξη των προκυπτόντων μορφολογικών στοιχείων στο χώρο.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.