Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 219

Άρθρο 219: Συνοπτική έκθεση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η Συνοπτική Έκθεση είναι περίληψη του εκπονηθέντος σταδίου της μελέτης και πρέπει να περιλαμβάνονται σε αυτή τα ακόλουθα:

 

α) Σύντομη περιγραφή του τιθεμένου προβλήματος.

β) Προκριθείσα λύση του.

γ) Χάρτης της ευρύτερης περιοχής σε κλίμακα 1:20.000 ή άλλη κατάλληλη με ενδείξεις που ενδιαφέρουν τη μελέτη αποχέτευσης των ακαθάρτων υδάτων, όπως ο αποδέκτης, ο κεντρικός συλλεκτήρας, οι βασικοί συλλεκτήρες ακαθάρτων (μελετημένα και τυχόν υφιστάμενα και τμήματα που ενσωματώνονται με διαφορετικό συμβολισμό) και οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας των λυμάτων.

δ) Χάρτης της ευρύτερης περιοχής σε κλίμακα 1:20.000 ή άλλη κατάλληλη με ενδείξεις που ενδιαφέρουν τη μελέτη αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων, όπως ο αποδέκτης, τα ρεύματα που διευθετούνται, οι περιφερειακές τάφροι και οι βασικοί συλλεκτήρες ομβρίων με τις λεκάνες απορροής τους.

ε) Συνοπτικός προϋπολογισμός δαπάνης.

στ) Διάγραμμα προγραμματισμού της κατασκευής των έργων και οι σχετικές δαπάνες.

ζ) Πιθανά ετήσια έσοδα και ετήσιες δαπάνες, λειτουργίας και αποσβέσεως.

η) Προτάσεις για τα έργα που θα μελετηθούν σε επόμενο στάδιο με προϋπολογισμό της δαπάνης κατασκευής τους.

θ) Προτάσεις για τις απαιτούμενες για τον παραπάνω σκοπό εργασίες συγκέντρωσης συμπληρωματικών στοιχείων που απαιτούνται για την εκπόνηση του επόμενου σταδίου μελέτης με την προεκτίμηση της σχετικής δαπάνης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.