Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 211

Άρθρο 211: Προκαταρκτική μελέτη (έκθεση) εγκαταστάσεων επεξεργασίας ακαθάρτων υδάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην προκαταρκτική μελέτη (έκθεση) των εγκαταστάσεων επεξεργασίας ακαθάρτων υδάτων πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

 

α) Έκθεση

β) Σχέδια

 

2. Έκθεση

 

Με την έκθεση πρέπει να δίδονται τα ακόλουθα:

 

α) Εκτίμηση του ημερήσιου όγκου ακαθάρτων υδάτων (λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων), για τα αμέσως προσεχή έτη, την προσεχή εικοσαετία και την προσεχή 40ετία.

β) Εκτίμηση του προβλεπόμενου να παρατηρηθεί BOD (βιοχημική απαίτηση σε οξυγόνο), επί τη βάσει συγκριτικών στοιχείων σύνθεσης των ακαθάρτων υδάτων (λυμάτων πόλεως και βιομηχανικών αποβλήτων) ή, εάν αυτό είναι δυνατόν βάσει αποτελεσμάτων αναλύσεων.

γ) Εξέταση των συνθηκών του αποδέκτη, της ικανότητας αυτοκαθαρισμού και των συνεπειών του ευτροφισμού καθώς και εκτίμηση των απαιτήσεων για τον καθαρισμό των ακαθάρτων υδάτων (βαθμός καθαρισμού κ.λ.π.).

δ) Επιλογή της τεχνικώς και οικονομικώς επιτυχέστερης μεθόδου επεξεργασίας των ακαθάρτων υδάτων και διάθεσης της ιλύος και προτάσεις για τη χρονική κλιμάκωση της κατασκευής των απαιτούμενων έργων. Οι προτεινόμενες μέθοδοι πρέπει να είναι οι γενικά ευρέως αποδεκτές μέθοδοι, για συνθήκες ανάλογες με τις τοπικές συνθήκες (κλίματος, γειτνίασης με κατοικημένους χώρους, δυνατότητες και σκοπιμότητες χρήσης αυτοματοποιημένων εγκαταστάσεων κ.λ.π.). Η εξέταση των διαφόρων εναλλακτικών λύσεων γίνεται βάσει στατιστικών στοιχείων κόστους και λειτουργίας υφιστάμενων ομοίων έργων.

ε) Ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης κατασκευής και λειτουργίας των προτεινόμενων εγκαταστάσεων.

στ) Εκλογή των προσφερόμενων ή της προσφερόμενης θέσης για την κατασκευή των εγκαταστάσεων και την εκβολή στον αποδέκτη, σε συνδυασμό με το διαθέσιμο χώρο, την αξία της γης, την απόσταση από την πόλη και το δίκτυο ακαθάρτων και την απόσταση από τον αποδέκτη των ακάθαρτων υδάτων.

ζ) Λειτουργικό διάγραμμα των εγκαταστάσεων καθορισμού και επισήμανση των τυχόν απαιτούμενων αντλιοστασίων.

 

3. Σχέδια.

 

α) Χάρτης της ευρύτερης περιοχής με ενδείξεις που ενδιαφέρουν τη μελέτη και επισήμανση περιοχών στις οποίες πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερη προστασία όπως π.χ. περιοχές κολύμβησης, τουριστικές περιοχές, κατοικημένες περιοχές κ.λ.π.

β) Οριζοντιογραφία της θέσης κατασκευής των εγκαταστάσεων σε κλίμακα 1:500 ή άλλη κατάλληλη, με ενδείξεις που ενδιαφέρουν την μελέτη.

γ) Οριζοντιογραφία σε κατάλληλη κλίμακα της περιοχής εκβολής των ακαθάρτων υδάτων στον αποδέκτη, σε επαρκή έκταση, με βυθομετρικές καμπύλες.

δ) Κατά μήκος τομή του υποβρύχιου αγωγού.

ε) Οι προτεινόμενες προς εκτέλεση εργασίες συγκέντρωσης συμπληρωματικών στοιχείων, που απαιτούνται για την εκπόνηση της προμελέτης με προϋπολογισμό προεκτίμησης της δαπάνης τους.

στ) Προτάσεις για τα έργα που μελετήθηκαν σε προμελέτη με προϋπολογισμό προεκτίμησης της δαπάνης τους.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.