Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 204

Άρθρο 204: Αντικείμενο - Στάδια - Σκοπός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές αυτές προσδιορίζουν τους γενικούς τεχνικούς όρους εκπόνησης των μελετών ύδρευσης και περιγράφουν τις υποχρεώσεις των Μελετητών και τις σχέσεις τους με τους Εργοδότες για την τεχνικοοικονομική εκτέλεση των έργων. Τυχόν ειδικότεροι όροι των προαναφερόμενων μελετών διαλαμβάνονται στις συμβάσεις με τις οποίες αυτές ανατίθενται.

 

2. Οι μελέτες για τις οποίες συντάχθηκαν οι παρούσες προδιαγραφές διακρίνονται στα εξής τρία διαδοχικά στάδια:

 

α) Προκαταρκτική Μελέτη

β) Προμελέτη

γ) Οριστική Μελέτη.

 

Η εκπόνηση του επόμενου σταδίου προϋποθέτει την έγκριση του προηγούμενου σταδίου από τον Εργοδότη (αρμόδια αρχή) και την εντολή για την εκπόνηση.

 

3. Οι παραπάνω μελέτες αποβλέπουν στον προσφορότερο τεχνικοοικονομικά προσδιορισμό των έργων ύδρευσης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.