Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 192

Άρθρο 192: Ειδική παροχή αποχέτευσης ομβρίων υδάτων πεδινών αγροτικών εκτάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ειδική αυτή παροχή υπολογίζεται λαμβανομένου υπόψη αφενός μεν του χρόνου συρροής μέχρι την εξεταζόμενη διατομή των τάφρων και αφετέρου των στοιχείων κρίσιμης βροχόπτωσης με περίοδο επαναφοράς εναρμονιζόμενη με τη δυνατότητα αποδοχής ή μη προσωρινής κατάκλυσης των εκτάσεων, χωρίς να προκληθούν σοβαρές ζημιές στις γεωργικές καλλιέργειες.

 

2. Για την απλούστευση των υπολογισμών, μπορεί να αναζητηθεί σχέση που να επιτρέπει τον καθορισμό του χρόνου συρροής σε συνάρτηση με την αποχετευόμενη έκταση και περαιτέρω να γίνει δεκτή σταθερή τιμή της ειδικής παροχής για εκτάσεις μικρότερες ενός ορίου.

 

3. Για περιοχές που αποχετεύονται με άντληση, για την μείωση της δαπάνης των εγκαταστάσεων, μπορεί να γίνει δεκτή προσωρινή κατάκλυση διάρκειας εξαρτώμενης από το είδος των καλλιεργειών και να διερευνηθεί ο όγκος από βροχές 24ώρου διάρκειας που απορρέει.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.