Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 193

Άρθρο 193: Φυσικές λίμνες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Προκειμένου για υδρολογική μελέτη φυσικών λιμνών πρέπει να παρέχονται τα ακόλουθα στοιχεία: καμπύλη ημερήσιων σταθμών ταξινομημένων κατά φθίνουσα σειρά μεγέθους, χαρακτηριστικές στάθμες και αντίστοιχη περίοδος επαναφοράς. Η επεξεργασία αναφέρεται σε κάθε έναν από τους δώδεκα μήνες του έτους και στο σύνολο του έτους.

 

2. Μέση, μέγιστη και ελάχιστη τιμή της μέσης θερμοκρασίας ύδατος για κάθε έναν από τους δώδεκα μήνες του έτους, όπου ως μέση θερμοκρασία μήνα νοείται ο αριθμητικός μέσος όρος των μέσων ημερήσιων θερμοκρασιών.

 

3. Η απολύτως μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ύδατος σημειώνεται σε κάθε έναν από τους δώδεκα μήνες του έτους, κατά την περίοδο των παρατηρήσεων.

 

4. Η απολύτως ελάχιστη ημερήσια θερμοκρασία ύδατος σημειώνεται σε κάθε έναν από τους δώδεκα μήνες του έτους, κατά την περίοδο των παρατηρήσεων.

 

5. Καμπύλη ημερησίων θερμοκρασιών ύδατος ταξινομημένων κατά φθίνουσα σειρά μεγέθους. Η επεξεργασία αναφέρεται σε κάθε έναν από τους δώδεκα μήνες του έτους και στο σύνολο του έτους.

 

6. Υδατικά ισοζύγια συναρτήσει βροχοπτώσεων, εξατμίσεων, εισροών, διηθήσεων και πιθανών εκροών.

 

7. Κυμάνσεις επιφάνειας ύδατος και ταλαντώσεις μάζας, επιπτώσεις στη στάθμη του ύδατος κοντά στις ακτές.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.