Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 191

Άρθρο 191: Χωρητικότητα ταμιευτήρα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Καθορίζεται βάσει τεχνικοοικονομικών κριτηρίων, η συνολική χωρητικότητα του ταμιευτήρα και ελέγχεται η επάρκεια αυτής για τον επιδιωκόμενο σκοπό, βάσει ετησίων εισροών και απωλειών, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη διάθεσης μέρους της συνολικής χωρητικότητος για νεκρό όγκο και ανάσχεση πλημμυρών.

 

2. Ο έλεγχος επάρκειας της χωρητικότητας γίνεται και με βάσει την παρατηρημένη χρονική σειρά των μετρημένων ή εκτιμημένων μηνιαίων ή εποχιακών εισροών με τη χρήση αριθμητικών πινάκων.

 

3. Πρέπει να παρέχονται εκτός των άλλων και τα ακόλουθα:

 

α) Καμπύλες χωρητικότητας και επιφάνειας κατόπτρου συναρτήσει του υψομέτρου.

β) Σχέση υψομέτρου και θερμοκρασίας.

γ) Σχέση εξατμίσεων και θερμοκρασίας και διερεύνηση τυχόν διαφορών μεταξύ ενδείξεως οργάνων και εξατμίσεως από την επιφάνεια της λίμνης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.