Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 190

Άρθρο 190: Απορροές λεκανών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Προκειμένου για μελέτη ταμιευτήρα, λαμβάνονται υπόψη τόσο οι μετρημένες παροχές και οι παροχές που έχουν συνταχθεί με βάση τις μετρήσεις στάθμης, όσο και οι παροχές που προκύπτουν με υπολογισμό βασιζόμενο σε στοιχεία βροχοπτώσεων της περιόδου επαναφοράς που ταιριάζει.

 

2. Παρέχονται εκτός των άλλων:

 

α) Μορφολογικά, γεωλογικά, γεωτεχνικά χαρακτηριστικά και στοιχεία φυτικής κάλυψης της λεκάνης απορροής, συντελεστές απορροής.

β) Σχέση ετησίων απορροών, μιας περιόδου επαναφοράς και βροχοπτώσεων, της ίδιας περιόδου επαναφοράς. Επέκταση για περιόδους επαναφοράς μεγαλύτερων της περιόδου των παρατηρήσεων.

γ) Σχέση μηνιαίων ή εποχιακών απορροών, μιας περιόδου επαναφοράς και βροχοπτώσεων της ιδίας περιόδου επαναφοράς. Επέκταση για περιόδους επαναφοράς μεγαλύτερων της περιόδου των παρατηρήσεων.

δ) Εκτίμηση των απορροών κατά THORNWAITE.

ε) Καθορισμός με εφαρμογή διαφόρων εμπειρικών τύπων των απορροών και σύγκριση με τα αποτελέσματα εφαρμογής των λοιπών μεθόδων υπολογισμού των απορροών.

ζ) Σχέση μηνιαίων ή εποχιακών απορροών που έχουν εκτιμηθεί κατά THORNWAITE προς τις μετρημένες ή με άλλο τρόπο υπολογισμένες μηνιαίες ή εποχιακές απορροές.

η) Σχέση ετησίων απορροών που έχουν εκτιμηθεί κατά THORNWAITE προς τις μετρημένες ή με άλλο τρόπο υπολογισμένες ετήσιες απορροές.

θ) Μέθοδος υπολογισμού των απορροών που τελικά προκρίνεται και αποτελέσματα υπολογισμού των μηνιαίων, εποχιακών και ετησίων απορροών για τις διάφορες περιόδους επαναφοράς.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.