Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 165

Άρθρο 165: Στάδια Μελετών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η πλήρης τεχνική μελέτη ενός λιμένα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

 

α) Προκαταρκτική Έκθεση με γενικό προσχέδιο των προτεινόμενων έργων.

β) Προμελέτη.

γ) Οριστική μελέτη.

 

2. Της προμελέτης προηγείται πάντοτε η εκπόνηση εδαφοτεχνικής μελέτης, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με τις οικείες προδιαγραφές και αμείβεται ιδιαίτερα κατά τις οικείες διατάξεις περί αμοιβών Μηχανικών.

 

3. Στην περίπτωση ανάγκης πειραματικής έρευνας επί ομοιώματος σε υδροδυναμικό εργαστήριο αυτή γίνεται μετά από αιτιολογημένης επαρκώς πρόταση του Μελετητή και κατόπιν έγκρισης από την αρμόδια αρχή, η δε εργασία αυτή αμείβεται ιδιαίτερα κατά περίπτωση.

 

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.