Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 163

Άρθρο 163: Αντικείμενο - Σκοπός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με την παρούσα καθορίζονται οι γενικοί τεχνικοί όροι εκπόνησης των μελετών λιμενικών έργων με τα πάσης φύσεως θαλάσσια και (χερσαίων) τεχνικά έργα για την εξυπηρέτηση του λιμένα και της εξυπηρετούμενης με αυτόν περιοχής (κέντρου και ενδοχώρας) και περιγράφονται οι βασικές διατάξεις που πρέπει να ακολουθηθούν και οι υποχρεώσεις των μελετητών και οι σχέσεις αυτών με τους εργοδότες.

 

2. Τυχόν ειδικότεροι όροι εκπόνησης των παραπάνω μελετών διαλαμβάνονται στις συμβάσεις, με τις οποίες αυτές ανατίθενται.

 

3. Οι μελέτες λιμενικών έργων αποβλέπουν στην αντιμετώπιση των υφιστάμενων κατά την εκπόνηση της μελέτης ή / και μελλοντικών αναγκών ώστε οι λιμένες να ανταποκρίνονται ορθολογικά (ταχύτητα, ασφάλεια και οικονομία) στον προορισμό τους ως μεταφορτωτικά κέντρα, που επιτρέπουν την προέκταση των μεταφορών εκ των μεταφορικών μέσων της θάλασσας προς τα αντίστοιχα της ξηράς και αντίστροφα. Με τον ίδιο τρόπο αφορούν και τα λοιπά θαλάσσια έργα και έργα προασπίσεως των ακτών, κατασκευής διωρύγων κ.λ.π.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.