Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 161

Άρθρο 161: Μελέτες φωτεινής σηματοδότησης - αντικείμενον - σκοπός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η φωτεινή σηματοδότηση των οδικών κόμβων αποβλέπει στην εξυπηρέτηση της ρύθμισης της κυκλοφορίας σε αυτούς και είναι καθορισμένη διεθνώς σε ενιαία μορφή. Οι φωτεινοί σηματοδότες αποτελούν μέρος των οδικών εγκαταστάσεων και πρέπει να μελετώνται, να εγκαθίστανται και να λειτουργούν κατά ενιαίο σύστημα, καθώς επίσης και να ελέγχονται κατά κανονικά χρονικά διαστήματα.

 

2. Η εγκατάσταση της φωτεινής σηματοδότησης πρέπει να προβλέπει την αντιμετώπιση και των μελλοντικών απαιτήσεων της κυκλοφορίας.

 

3. Οι εγκαταστάσεις φωτεινής σηματοδότησης στις οδούς βελτιώνουν την ασφάλεια, την κυκλοφοριακή ικανότητα και την οικονομία της διεξαγωγής της οδικής κυκλοφορίας.

 

4. Τα στοιχεία σύνταξης μελετών φωτεινής σηματοδότησης είναι τα κυκλοφοριακά δεδομένα (φόρτος, σύνθεση, ταχύτητα κυκλοφορίας, ατυχήματα, καθυστερήσεις) καθώς και τα κατασκευαστικά δεδομένα (διαμόρφωση κόμβων, συνθήκες ορατότητας κ.λ.π.).

 

5. Όπου απαιτείται, αναμορφώνεται η υφισταμένη διάταξη οδικού κόμβου προκειμένου αυτός να σηματοδοτηθεί.

 

6. Τυπικά κατασκευαστικά στοιχεία των κόμβων που σηματοδοτούνται αποτελούν οι χώροι αναμονής (συγκέντρωσης), των οποίων οι διαστάσεις προσδιορίζονται από τον αριθμό των οχημάτων τα οποία θα σταματήσουν πριν από το σηματοδότη. Πάνω σε αυτούς, όπως και επί των εξόδων των κόμβων πρέπει να υφίσταται συνεχής απαγόρευση στάθμευσης, ώστε να καθίσταται δυνατή η ανεμπόδιστη διεξαγωγή της κυκλοφορίας.

 

7. Ανεξάρτητοι σηματοδοτούμενοι κόμβοι συνιστώνται σε περιπτώσεις όπου σε ορισμένη απόσταση (750 m περίπου) δεν λειτουργεί ή δεν προβλέπεται στο κοντινό μέλλον να λειτουργήσει επί της αυτής οδού άλλη εγκατάσταση σηματοδότησης.

 

8. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του παρόντος εφαρμόζεται ο αλυσιδωτός συντονισμός των εγκαταστάσεων των διαφόρων κόμβων της ίδιας οδού. Χαρακτηριστικό της διεξαγωγής της κυκλοφορίας σε περιπτώσεις συντονισμένης σηματοδότησης είναι ο σχηματισμός φάλαγγας κινούμενων οχημάτων.

 

9. Ο συντονισμός της λειτουργίας των κόμβων που σηματοδοτούνται επιτυγχάνεται κατά τον καλύτερο τρόπο σε μονόδρομους.

 

10. Σηματοδοτούμενοι κόμβοι και αρτηρίες αποτελούν στοιχεία του οδικού δικτύου. Για τη βέλτιστη διεξαγωγή της κυκλοφορίας πρέπει κατά τη μελέτη των εγκαταστάσεων σηματοδοτήσεων να εξετάζεται το συνολικό δίκτυο.

 

11. Η παρούσα προδιαγραφή αναφέρεται στις μελέτες εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης οδικών κόμβων οι οποίες θα λειτουργούν ανεξάρτητα ή σε συντονισμό.

 

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.