Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 157

Άρθρο 157: Στάδια μελέτης αστικών αρτηριών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η μελέτη αστικών οδών περιλαμβάνει τα ακόλουθα τέσσερα στάδια:

 

α) Προκαταρκτική μελέτη (λειτουργική μελέτη): Συγκέντρωση, επεξεργασία και μεθοδική αξιολόγηση των απαραίτητων στοιχείων. Εξέταση όλων των δυνατών λύσεων και εκλογή της πλέον τεχνικοοικονομικής πρόσφορης λύσης.

 

β) Προμελέτη: Αφορά την επιλεγείσα λύση συμπεριλαμβανομένων και των γενικά απαραίτητων για τη λειτουργία της οδού έργων.

 

γ) Οριστική μελέτη: Περιλαμβάνει τα κατασκευαστικά σχέδια λεπτομερειών διαμόρφωσης της οδού, με όλα τα απαραίτητα για τη λειτουργία της έργων και κτηματογράφηση της περιοχής εάν προβλέπεται η κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων.

 

δ) Μελέτη εφαρμογής: Αυτή περιλαμβάνει τα οριστικά κτηματολογικά διαγράμματα, τη μελέτη σήμανσης και τα τεύχη δημοπράτησης.

 

2. Σύνταξη των επιμέρους σταδίων της μελέτης.

Για την επεξεργασία των επιμέρους σταδίων της μελέτης, όπως επίσης και τα υποβαλλόμενα εκάστοτε τεύχη, ισχύουν αναλόγως εφαρμοζόμενες οι διατάξεις της παρούσας περί κυκλοφοριακών κόμβων. Ειδικότερα, κατά το στάδιο της προκαταρκτικής μελέτης (λειτουργικής μελέτης) λαμβάνονται υπόψη η λειτουργία της οδού, ως συνόλου, τόσο για την τοπική όσο και για τη διερχόμενη κυκλοφορία. Έτσι οι θέσεις των ισόπεδων κόμβων καθορίζονται, ώστε να εξασφαλίζεται, κατά το δυνατόν, η συντονισμένη σηματοδότηση κατά τις δυο κατευθύνσεις (πράσινο κύμα), λαμβάνεται επίσης πρόνοια για τον καθορισμό των στάσεων των λεωφορειακών γραμμών όπως και των διαβάσεων πεζών (ισόπεδων ή ανισόπεδων). Για σημαντικότερες αστικές οδούς μελετώνται, εφόσον απαιτείται, οι παράπλευρες οδοί τοπικής εξυπηρέτησης, όπως επίσης και οι συνδέσεις τους με την κύρια οδό όσο και των παρόδων.

 

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.