Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 156

Άρθρο 156: Μελέτες αστικών αρτηριών - αντικείμενο - σκοπός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ως αστική αρτηρία στην εφαρμογή της παρούσας προδιαγραφής χαρακτηρίζεται κάθε οδός που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εντός οικιστικά αναπτυγμένης περιοχής με όλες τις ισόπεδες ή ανισόπεδες διασταυρώσεις όπως επίσης και των τυχόν παράπλευρων οδών τοπικής εξυπηρέτησης και των λοιπών διατάξεων που απαιτούνται για την τεχνικοοικονομικά αρτιότερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας αυτοκινήτων και πεζών.

 

2. Η μελέτη αστικής οδού περιλαμβάνει τόσο την ανάλυση και μεθοδική αξιολόγηση όλων των απαιτούμενων στοιχείων τα οποία οδηγούν στον καθορισμό των βασικών απαιτήσεων και την εκλογή του κατάλληλου άξονα της οδού, όσο και την περαιτέρω λεπτομερειακή μελέτη της διάταξης που έχει επιλεγεί. Η μελέτη αυτή μπορεί να λαμβάνει υπόψη της τους κυκλοφοριακούς φόρτους, τις ταχύτητες και τον χαρακτήρα της προς εξυπηρέτηση κυκλοφορίας, την τοπογραφία, τη σημερινή μελλοντική ανάπτυξη της περιοχής, το διαθέσιμο εύρος κατάληψης, τη σπουδαιότητα των διασταυρούμενων οδών, τα διαθέσιμα κεφάλαια για το έργο και γενικά τους παράγοντες αυτούς που επιδρούν στην εκλογή και διαμόρφωση της πλέον πρόσφορης τεχνικοοικονομικής λύσης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.