Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 155

Άρθρο 155: Μελέτη εφαρμογής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μετά την έγκριση της οριστικής μελέτης του κόμβου, και εφόσον προβλέπεται από την οικεία σύμβαση (π.χ. περίπτωση άμεσης εκτέλεσης του έργου) συντάσσεται η μελέτη εφαρμογής η οποία περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα τεύχη και σχέδια από τις ισχύουσες προδιαγραφές για κάθε είδος έργου, απαραιτήτως δε τα ακόλουθα:

 

α) Πρόγραμμα κατασκευής του έργου (χρονολογική σειρά εργασιών).

β) Σχέδια προσωρινών έργων για την εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας του κόμβου.

γ) Σχέδια ξυλότυπων και ικριωμάτων (εάν απαιτούνται).

δ) Συμπλήρωση κτηματογράφησης (εάν απαιτείται).

ε) Σχέδια πράξεων αναλογισμού για περιοχές, εντός εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου που συντάσσονται κατά τις οικείες διατάξεις.

στ) Συμβατικά (και οικονομικά) τεύχη, ήτοι ανάλυση τιμών τιμολογίου, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, Προϋπολογισμός, συνολικά για τον κόμβο (ως ενιαίο έργο), εάν δεν καθορίζεται άλλως με την εγκριτική απόφαση της οριστικής μελέτης.

ζ) Κάθε άλλο στοιχείο απαραίτητο για την ακώλυτη εκτέλεση του έργου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.