Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 139

Άρθρο 139: Υποβλητέα τεύχη - Τρόπος επιμέτρησης προς πληρωμή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Υποβάλλονται τα ακόλουθα τεύχη:

 

α) Κτηματολογικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:2.000 ή 1:1.000 στην περίπτωση υπαίθρου ή αραιοκατοικημένων οικισμών με ή χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως και 1:500 στην περίπτωση πυκνοκατοικημένων οικισμών μετά ή χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως.

 

β) Κτηματολογικός πίνακας και πίνακας προεκτίμησης δαπάνης αποζημιώσεως των απαλλοτριωτέων ιδιοκτησιών όπως στον εδάφιο γ της παραγράφου 2 του άρθρου 138 της παρούσας.

 

γ) Τα στοιχεία μετρήσεων, υπολογισμών κ.λ.π. του άρθρου 125 της παρούσας προδιαγραφής, σε ο,τι αφορά το Κτηματολόγιο.

 

2. Τρόπος επιμέτρησης για πληρωμή.

 

Ο τρόπος επιμέτρησης για πληρωμή καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Τιμολόγια Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών και Χαρτογραφικών εργασιών Υπουργείου Δημοσίων Έργων. Προκειμένου για ιδιοκτησίες του Δημοσίου ή κοινόχρηστες εκτάσεις που έχουν παραχωρηθεί σε Δήμους ή Κοινότητες από το Δημόσιο, χωρίς όμως κτίσματα, φυτείες κ.λ.π. δεν εκπονείται κτηματολόγιο και δεν αποζημιώνεται ο Μελετητής σε καμία περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή ο Μελετητής αναγράφει απλώς πάνω στην οριζοντιογραφία του κτηματολογίου του άξονα της οδού ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ καθορίζοντας επακριβώς τη χιλιομετρική θέση της αρχής και του τέρματος των προαναφερόμενων ιδιοκτησιών.

 

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.