Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 137

Άρθρο 137: Κτηματολόγιο οδών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το κτηματολόγιο οδών εκπονείται σύμφωνα με τις Προδιαγραφές Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών και Χαρτογραφικών Μελετών Υπουργείου Δημοσίων Έργων και αναφέρεται:

 

α) Στην ύπαιθρο η σε αραιοκατοικημένους οικισμούς με ή χωρίς σχέδιο πόλεως (με μικρό αριθμό μεμονωμένων απλών κτισμάτων εντός του εύρους αποτύπωσης) και

β) Σε πυκνοκατοικημένους οικισμούς μετά ή χωρίς σχέδιο πόλεως.

 

Προκειμένου για κτηματολόγιο υπαίθριου χώρου ή αραιοκατοικημένων οικισμών με ή χωρίς σχέδιο πόλεως, η κλίμακά του πρέπει να είναι 1:2.000. Ο Εργοδότης (αρμόδια αρχή) κατ' εξαίρεση ανάλογα με την έκταση, το μέγεθος και την αξία των ιδιοκτησιών μπορεί να καθορίσει κλίμακα κτηματολογίου 1:1.000.

 

Προκειμένου για κτηματολόγιο περιοχών εν γένει εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ισχύουν τα καθοριζόμενα στα οικεία κεφάλαια κτηματογραφήσεων των τεχνικών Προδιαγραφών, Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών και Χαρτογραφικών εργασιών Υπουργείου Δημοσίων Έργων και ο Εργοδότης (αρμόδια αρχή) κατά περίπτωση καθορίζει την απαιτούμενη κλίμακα. Ο χαρακτηρισμός των περιοχών σε αραιοκατοικημένες ή πυκνοκατοικημένες γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Τιμολόγιο των Τοπογραφικών και Κτηματογραφικών εργασιών του Υπουργείου Δημοσίων Έργων.

 

2. Το κτηματολόγιο συντάσσεται μετά από την έγκριση της οριστικής μελέτης βάσει των οριζόμενων στοιχείων εύρους ζώνης απαλλοτριώσεως κ.λ.π. από τον εργοδότη. Για αυτό, επιδιώκεται ο προσδιορισμός των επιφανειών των προς απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών, των όγκων των προς απαλλοτρίωση κτισμάτων, του αριθμού και του είδους των προς απαλλοτρίωση δένδρων και λοιπών στοιχείων όπως και η προεκτίμηση της δαπάνης αποζημιώσεως αυτών. Γενικά οι οριογραμμές απαλλοτριώσεως πρέπει να είναι κατά το δυνατόν παράλληλες προς τον άξονα της οδού να αποφεύγουν τις θλάσεις και να διασφαλίζουν εκατέρωθεν του εύρους κατάληψης ελάχιστο πλάτος 5,00 m. Εάν προβλέπονται ταυτόχρονα και παράλληλοι οδοί τοπικής εξυπηρέτησης διασφαλίζεται πέραν του εύρους κατάληψης αυτών το ίδιο πλάτος των 5.00 m ή μεγαλύτερο αυτού που καθορίζεται από τον Εργοδότη (αρμόδια αρχή) κατά περίπτωση αυτοτελών τμημάτων.

 

3. Το κτηματολόγιο περιλαμβάνει την κτηματογράφηση της αναγκαίας εδαφικής ζώνης εκατέρωθεν του άξονα της χάραξης (που εκτείνεται σε πλάτος εν γένει 20,00 m πέρα των ορίων του εύρους κατάληψης της οδού) με πίνακα προεκτίμησης της δαπάνης αποζημιώσεων των απαλλοτριωτέων ιδιοκτησιών. Οι εργασίες του κτηματολογίου ελέγχονται, εποπτεύονται και παραλαμβάνονται από την αρμόδια αρχή.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.