Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 132

Άρθρο 132: Προμελέτη οδών - Γενικά - Σκοπός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η προμελέτη εκπονείται βάσει της μελέτης αναγνώρισης που έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή.

 

2. Η προμελέτη έχει ως στόχο την περαιτέρω σπουδή της οδού από τεχνικής και οικονομικής πλευράς πάνω σε λεπτομερέστερο τοπογραφικό διάγραμμα, που είτε παρέχεται από τον Εργοδότη (αρμόδια αρχή), είτε συντάσσεται από το Μελετητή.

 

3. Κατά κανόνα η προμελέτη εκπονείται πάνω σε τοπογραφικά διαγράμματα που συντάσσονται βάσει φωτογραμμετρικών μεθόδων τα οποία παρέχονται από τον Εργοδότη (αρμόδια αρχή) (Τοπογραφικής Υπηρεσίας, ΥΔΕ ή ΓΥΣ). Στην περίπτωση που τέτοια δεν υπάρχουν ή δεν υφίσταται δυνατότητα εκπόνησης από τον Εργοδότη (αρμόδια αρχή), αυτά εκπονούνται από το Μελετητή μετά από έγκριση του Εργοδότη.

 

4. Η προμελέτη περιλαμβάνει την τοποθέτηση του άξονα της οδού επί του τοπογραφικού διαγράμματος, τη σύνταξη μηκοτομής, προμέτρηση και προϋπολογισμού με λεπτομερή τεχνική έκθεση και άλλα συναφή τεύχη, τα οποία περιγράφονται στη συνέχεια.

 

 

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.