Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 131

Άρθρο 131: Τρόπος επιμέτρησης προς πληρωμή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ως πληρωτέο μήκος αναγνώρισης στον Μελετητή ορίζεται το μήκος της λύσης που εγκρίνεται τελικά από τον Εργοδότη (αρμόδια αρχή). Στην περίπτωση πλήρους έρευνας με εντολή του Εργοδότη (αρμόδια αρχή) και άλλων πρόσφορων για σύγκριση λύσεων, ή του συνόλου ή μέρους της όλης χάραξης με πλήρη αναγνώριση και σύγκριση για την επιλογή της πλέον ικανοποιητικής λύσης.

 

Η αμοιβή τόσο για τη λύση που τελικά εγκρίνεται, όσο και για τις άλλες λύσεις, διέπεται από τις οικείες διατάξεις περί αμοιβών μηχανικών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.