Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 128

Άρθρο 128: Γενικά μελέτης αναγνώρισης οδού (εκλογή ζώνης διαβιβάσεως) Σκοπός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η μελέτη αναγνώρισης εκπονείται με τη βοήθεια υψομετρικού χάρτη σε κλίμακα 1:50.000 ή μεγαλύτερη που χορηγείται από την αρμόδια αρχή στον Μελετητή επί επιστροφή. Ως συμπληρωματικό στοιχείο μπορεί να χρησιμοποιηθούν και αεροφωτογραφίες, εφόσον παρέχονται από τον Εργοδότη (αρμόδια αρχή).

 

2. Ο Εργοδότης (αρμόδια αρχή) μπορεί να καθορίσει υποχρεωτικά σημεία διάβασης της οδού, σε ότι αφορά παράκαμψη ή διέλευση αυτής μέσω μεγάλων οικισμών και να ορίζει τα βασικά γεωμετρικά στοιχεία της υπό μελέτη οδού.

 

3. Σκοπός της μελέτης αναγνώρισης είναι η πλήρης διερεύνηση και παρουσίαση σε χάρτη των επικρατέστερων ζωνών διάβασης της οδού, εφόσον δικαιολογημένα προκύπτουν από την έρευνα περισσότερες από μία, κατόπιν επιτόπιας λεπτομερούς εξέτασής τους με χρήση βαρόμετρου, πυξίδας, κλισιμέτρου, βηματόμετρου κ.λ.π., για τη σύγκριση και επιλογή της οικονομοτεχνικά προσφορότερης για περαιτέρω μελέτη.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.