Προεδρικό διάταγμα 265/91 - Άρθρο 15

Άρθρο 15


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για τον υπολογισμό της προθεσμίας για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθμός 1182/1971 του Συμβουλίου της 03-06-1991 (ΕΕΕΚ Ν 124/1971) περί καθορισμού των κανόνων, που εφαρμόζονται στις προθεσμίες, ημερομηνίες και χρονικές περιόδους, καθορίζονται τα ακόλουθα:

 

α. Η προθεσμία που προσδιορίζεται σε ημέρες αρχίζει με την έναρξη της πρώτης εργάσιμης ώρας της ημέρας και λήγει με την παρέλευση της τελευταίας εργάσιμης ώρας της τελευταίας ημέρας της προθεσμίας.

 

β. Οι προθεσμίες περιλαμβάνουν τις αργίες, τα Σάββατα και τις Κυριακές, εκτός αν αυτές εξαιρούνται ρητά ή αν οι προθεσμίες προσδιορίζονται σε εργάσιμες ημέρες.

 

γ. Αν η τελευταία ημέρα είναι αργία, Σάββατο ή Κυριακή η προθεσμία λήγει με την παρέλευση της τελευταίας ώρας της επόμενης εργάσιμης ημέρας.

 

δ. Κάθε προθεσμία δύο ή περισσοτέρων ημερών περιλαμβάνει τουλάχιστον δυο εργάσιμες ημέρες.

 

ε. Αν η προθεσμία υπολογίζεται από την στιγμή που συμβαίνει κάποιο γεγονός ή πραγματοποιείται κάποια ενέργεια, η ημέρα κατά την οποία συμβαίνει το γεγονός αυτό ή πραγματοποιείται η ενέργεια αυτή, δεν υπολογίζεται στην προθεσμία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθρο 39 του προεδρικού διατάγματος 23/1993 (ΦΕΚ 8/Α/1993).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.