Προεδρικό διάταγμα 19/7/91i

ΠΔ 19-07-1991: Έγκριση μεταφοράς συντελεστή δόμησης σε ακίνητα που βρίσκονται εντός των ρυμοτομικών σχεδίων δήμων Χαλανδρίου, Αγίας Παρασκευής, Μελισσίων, Βριλησσίων και της κοινότητας Αγίου Στεφάνου (νομού Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 19-07-1991: Έγκριση μεταφοράς συντελεστή δόμησης σε ακίνητα που βρίσκονται εντός των ρυμοτομικών σχεδίων δήμων Χαλανδρίου, Αγίας Παρασκευής, Μελισσίων, Βριλησσίων και της κοινότητας Αγίου Στεφάνου (νομού Αττικής), (ΦΕΚ 555/Δ/1991), 07-08-1991.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου 880/1979 Περί καθορισμού ανωτάτου ορίου συντελεστού δομήσεως κ.λ.π. (ΦΕΚ 58/Α/1979).

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 470/1979 Περί μετασχηματισμού των συντελεστών δομήσεων εις εμβαδά κατά την εφαρμογή του νόμου 880/1979 (ΦΕΚ 138/Α/1979), όπως τροποποιήθηκε με το από 19-06-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 592/Δ/1987).

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 510/1979 Περί ρυθμίσεως θεμάτων μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κατά τον νόμο 880/1979 (ΦΕΚ 154/Α/1979), όπως τροποποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα 367/1987 (ΦΕΚ 163/Α/1987).

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 7 του νόμου 1032/1980 Περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980).

 

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 (εδάφιο ι)δ) του άρθρου 23 του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

6. Τις 80933/05-12-1990, 72840/07-11-1990, 72313/25-10-1990, 71796/10-10-1990, 70325/17-08-1990 αιτήσεως των Βασιλείου Καρποδίνη ενεργούντος ως πληρεξουσίου των Εμμανουήλ, Θεοδώρας, Κωνσταντίνου και Ελευθερίου Σμαΐλου και Γεωργίου Σαραντίδη, Γεωργίου Χατζόπουλου, Παναγιώτου και Χαράλαμπου Δημητρακόπουλου, Βασιλείου Καρποδίνη ενεργούντος ως πληρεξουσίου του Κωνσταντίνου Κόνιαρη, Κωνσταντίνου, Θεοφάνους. Παρασκευής, Θωμά, Κατίνας και Αντωνίου Παπαθανασίου, Γεωργίου Καλφόπουλου αντίστοιχα.

 

7. Τις 27/17-01-1991 και 62/30-01-1991 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

8. Την 274327/05-03-1991 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για προέγκριση της σχετικής τεχνικής μελέτης, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 19-07-1991

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.