Προεδρικό διάταγμα 18/3/1924 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η είσπραξις των φόρων και εισφορών ενεργείται κατά τα περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων υπό του δημοσίου ταμείου της περιφέρειας επί αμοιβή ενός τοις εκατόν επί του εισπραττομένου ποσού, προαφαιρουμένη εκ των εισπράξεων και διανεμομένη μεταξύ του ταμείου και των παρ' αυτό υπηρετούντων δημοσίων εισπρακτόρων, κατατίθεται ως και η οριζόμενη δι' έκαστον Ταμείον αρωγή του Δημοσίου εις το πλησιέστερον τη έδρα του Ταμείου Υποκατάστημα της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος εντόκως ή άτοκα, χρησιμοποιείται δε προς μελέτη, κατασκευήν, συντήρηση των έργων, προς μισθοδοσία των υπαλλήλων του Ταμείου, λοιπές δαπάνες αυτού και εξυπηρέτησιν του τυχόν συναφθησομένου δανείου. Εφ' όσον η φορολογούμενη περιοχή υπάγεται εις τις περιφέρειας δύο γειτονευόντων δημοσίων ταμείων, δια βασιλικού διατάγματος των Υπουργών των Οικονομικών και Συγκοινωνίας θέλει ορισθεί το αρμόδιο προς είσπραξη των φόρων και εισφορών δημόσιον ταμείον.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.