Προεδρικό διάταγμα 18/3/1924 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα έξοδα των ειδικών Υδραυλικών Ταμείων πληρώνονται εις τους δικαιούχους δυνάμει χρηματικών ενταλμάτων εκδιδομένων και υπογραφόμενων υπό του προέδρου της Επιτροπής και εις βάρος του Υποκαταστήματος της Εθνικής Τραπέζης, εις ο κατατεθήσονται οι εισπράξεις του Ταμείου, εντός των ορίων του προϋπολογισμού και των εγκεκριμένων πιστώσεων ή των δι' ειδικών διαταγών χορηγηθεισών επί τη βάσει δικαιολογητικών εγγράφων, καταρτιζομένων κατά τις διατάξεις περί Δημοσίου Λογιστικού και περί εκτελέσεως δημοσίων έργων εν γένει.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.