Προεδρικό διάταγμα 171/87 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τη διενέργεια των διαγωνισμών εκδίδεται διακήρυξη από το Δήμαρχο ή το Πρόεδρο της Κοινότητας, με βάση όρους που καθορίζονται με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής ή του Κοινοτικού Συμβουλίου και ο διαγωνισμός γίνεται:

 

α) Των Δήμων από τη Δημαρχιακή Επιτροπή ή από τριμελή επιτροπή που ορίζεται από αυτή και αποτελείται είτε από μέλη της είτε από δημοτικούς συμβούλους και δημοτικούς υπαλλήλους κατά προτίμηση τεχνικούς οιασδήποτε κατηγορίας, κλάδου και βαθμού και

 

β) Των Κοινοτήτων από Επιτροπή που αποτελείται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο και δύο κοινοτικούς συμβούλους που ορίζονται από το Κοινοτικό Συμβούλιο.

 

2. Οι δημοπρασίες των Δημοτικών ή Κοινοτικών ιδρυμάτων, λοιπών Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Δημοτικών και Κοινοτικών Επιχειρήσεων των νόμων 1069/1980, [Ν] 890/1979 και [Ν] 2234/1952 ενεργούνται από τριμελή επιτροπή που αποτελείται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και υπαλλήλους τους οιασδήποτε κατηγορίας και βαθμού που ορίζονται από αυτό. Προκειμένου για Συνδέσμους το ανωτέρω όργανο ορίζεται από την Εκτελεστική Επιτροπή. Η διακήρυξη εκδίδεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού τους Συμβουλίου με βάση όρους που καθορίζονται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησής τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 5 καταργήθηκε από την παράγραφο 3 του άρθρου 12 του νόμου 3263/2004 (ΦΕΚ 179/Α/2004).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.