Προεδρικό διάταγμα 171/87 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Τεύχη Δημοπράτησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Αν στη διακήρυξη δεν ορίζεται η σειρά ισχύος των συμβατικών τευχών και σχεδίων, σύμφωνα με το άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος 609/1985, (ΦΕΚ 223/Α/1985), αυτά ισχύουν κατά σειρά ως εξής:

 

α) Διακήρυξη

 

β) Τιμολόγιο

 

γ) Προϋπολογισμός

 

δ) Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

 

ε) Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

 

στ) Τεχνική Περιγραφή του έργου και σχέδια μελέτης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.