Προεδρικό διάταγμα 171/87 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Αντιστοιχίες οργάνων για την άσκηση αρμοδιοτήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Όπου στις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος αναφέρεται:

 

α) Δήμος ή Κοινότητα, νοείται Σύνδεσμος, Δημοτικό ή Κοινοτικό Ίδρυμα, Δημοτικό ή Κοινοτικό Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, Δημοτική ή Κοινοτική Επιχείρηση.

 

β) Δημοτικά ή Κοινοτικά Συμβούλια νοείται:

 

Για τους Συνδέσμους, η Εκτελεστική Επιτροπή.

 

Για τα Ιδρύματα, Νομικά Πρόσωπα και Επιχειρήσεις τα Διοικητικά τους Συμβούλια.

 

γ) Δήμαρχος ή Πρόεδρος Κοινότητας νοείται ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, του Ιδρύματος, του Νομικού Προσώπου ή της Επιχείρησης.

 

δ) Δημαρχιακή Επιτροπή νοείται η Εκτελεστική Επιτροπή του Ιδρύματος.

 

ε) Δημοτικός ή Κοινοτικός Σύμβουλος νοείται για τους Συνδέσμους, Δημοτικά και Κοινοτικά Ιδρύματα, λοιπά Δημοτικά και Κοινοτικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις, μέλος του Διοικητικού τους Συμβουλίου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.