Προεδρικό διάταγμα 171/87 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει είκοσι (20) ημέρες από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζεται και στα έργα:

 

α) τα οποία δημοπρατήθηκαν από 01-03-1986.

 

β) τα οποία εκτελούνται με απευθείας ανάθεση ή αυτεπιστασία ύστερα από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του δήμου ή της κοινότητας που έχει ληφθεί από 01-03-86.

 

2. Έργα που δημοπρατήθηκαν πριν από την 01-03-86 ή η απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την απευθείας ανάθεση ή την με αυτεπιστασία εκτέλεση τους έχει ληφθεί πριν από την 01-03-86, εξακολουθούν να διέπονται με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του άρθρου 17 του παρόντος, από τις διατάξεις που ίσχυαν μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, μέχρι την πλήρη εκκαθάριση των εξ αυτών σχέσεων.

 

3. Η δημοπράτηση ή η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτέλεση έργων (απευθείας ανάθεση ή αυτεπιστασία) των οποίων οι μελέτες συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, γίνεται με βάση τις μελέτες αυτές, αφού προσαρμοσθούν στις διατάξεις του παρόντος με την διακήρυξη ή με την απόφαση του αρμόδιου οργάνου για απευθείας ανάθεση ή αυτεπιστασία.

 

4. Οι διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του παρόντος διατάγματος που αναφέρονται στην παραλαβή των έργων εφαρμόζονται και για τα έργα τα οποία είχαν εκτελεσθεί με βάση προγενέστερες διατάξεις και η παραλαβή τους δεν έχει πραγματοποιηθεί κατά την έναρξη ισχύοντος του παρόντος. Έργα τα οποία έχουν παραληφθεί προσωρινά μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, παραλαμβάνονται οριστικά σύμφωνα με το παρόν διάταγμα.

 

5. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 1418/1984 και των Προεδρικών Διαταγμάτων που εκδίδονται σε εκτέλεσή του.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.