Προεδρικό διάταγμα 16/6/90e

ΠΔ 16-06-1990: Έγκριση μεταφοράς συντελεστή δόμησης ρυμοτομούμενου ακινήτου, που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Χαλανδρίου (νομού Αττικής) και ταυτόχρονης πραγματοποίησης μέρους αυτής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 16-06-1990: Έγκριση μεταφοράς συντελεστή δόμησης ρυμοτομούμενου ακινήτου, που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Χαλανδρίου (νομού Αττικής) και ταυτόχρονης πραγματοποίησης μέρους αυτής, (ΦΕΚ 370/Δ/1990), 13-07-1990.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου 880/1979 Περί καθορισμού ανωτάτου ορίου συντελεστού δομήσεως κ.λ.π. (ΦΕΚ 58/Α/1979).

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 470/1979 Περί μετασχηματισμού των συντελεστών δομήσεων εις εμβαδά κατά την εφαρμογή του νόμου 880/1979 (ΦΕΚ 138/Α/1979), όπως τροποποιήθηκε με το από 19-06-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 592/Δ/1987).

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 510/1979 Περί ρυθμίσεως θεμάτων μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κατά τον νόμο 880/1979 (ΦΕΚ 154/Α/1979), όπως τροποποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα 367/1987 (ΦΕΚ 163/Α/1987).

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 7 του νόμου 1032/1980 Περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980).

 

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 (εδάφιο ι)δ) του άρθρου 23 του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

6. Την 39261/1986 πράξη συναίνεσης του Γεωργίου Σαραντίδη αποκλειστικού κυρίου του παρακάτω περιγραφομένου ακινήτου, γενομένη ενώπιον του συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Τσαρούχη.

 

7. Τις από 27-11-1989 (αριθμός πρωτοκόλλου 70869/1989) και 28-12-1989 (αριθμός πρωτοκόλλου 82436/1989) αιτήσεις του Βασιλείου Καρποδίνη, ο οποίος ενεργεί ως πληρεξούσιος του Γεωργίου Σαραντίδη και τις από 12-12-1989 (82180/1989) και 28-12-1989 (αριθμός πρωτοκόλλου 82437/1989) αιτήσεις των ΟΕ ΔΕΤΕΡ-ΖΑΡΙΝΤΙΑΝ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ - Κ. ΜΑΚΑΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ και Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ αντίστοιχα.

 

8. Τις 323/1988(και 43/(1990 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

9. Τις 390768/1989 και 82436/89/1990 αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για προέγκριση των σχετικών τεχνικών μελετών, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 16-06-1990

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.