Προεδρικό διάταγμα 12/4/91

ΠΔ 12-04-1991: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 510/1979 Περί ρυθμίσεως θεμάτων μεταφοράς συντελεστή δόμησης κατά το νόμο 880/1979, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το προεδρικό διάταγμα 367/1987 (ΦΕΚ 163/Α/1987) και με το από 04-04-1990 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 215/Δ/1990)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 12-04-1991: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 510/1979 Περί ρυθμίσεως θεμάτων μεταφοράς συντελεστή δόμησης κατά το νόμο 880/1979, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το προεδρικό διάταγμα 367/1987 (ΦΕΚ 163/Α/1987) και με το από 04-04-1990 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 215/Δ/1990), (ΦΕΚ 226/Δ/1991), 08-05-1991.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφοι 2 και 9 του νόμου 880/1979 περί καθορισμού ανωτάτου ορίου συντελεστού δομήσεως κ.λ.π. (ΦΕΚ 58/Α/1979).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 5 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985) όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 97 του νόμου 1892/1990 Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 101/Α/1990).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 1 εδάφια ι και ι)δ) του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

4. Την Υ1140/1051173/1390/1990 (ΦΕΚ 420/Β/1990) κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στον Υφυπουργό Οικονομικών.

 

5. Την 26/1991 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 12-04-1991

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.