Προεδρικό διάταγμα 4/4/90

ΠΔ 04-04-1990: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 470/1979 Περί μετασχηματισμού των συντελεστών δομήσεως εις εμβαδά κατά την εφαρμογή του νόμου 880/1979 (ΦΕΚ 138/Α/1979) και συμπλήρωση του προεδρικού διατάγματος 510/1979 Περί ρυθμίσεως θεμάτων μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κατά το νόμο 880/1979 (ΦΕΚ 154/Α/1979) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το προεδρικό διάταγμα 367/1987 (ΦΕΚ 163/Α/1987)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 04-04-1990: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 470/1979 Περί μετασχηματισμού των συντελεστών δομήσεως εις εμβαδά κατά την εφαρμογή του νόμου 880/1979 (ΦΕΚ 138/Α/1979) και συμπλήρωση του προεδρικού διατάγματος 510/1979 Περί ρυθμίσεως θεμάτων μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κατά το νόμο 880/1979 (ΦΕΚ 154/Α/1979) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το προεδρικό διάταγμα 367/1987 (ΦΕΚ 163/Α/1987), (ΦΕΚ 215/Δ/1990), 10-04-1990.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφοι 2 και 9 του νόμου 880/1979 Περί καθορισμού ανωτάτου ορίου συντελεστού δομήσεως κ.λ.π. (ΦΕΚ 58/Α/1979).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 12 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 13 παράγραφος 8 του νόμου 1647/1986 Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 141/Α/1986).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 1 εδάφιο ι)δ του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

4. Τις 553/1989, 677/1989 και 29/1990 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 04-04-1990

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.