Νομοθετικό διάταγμα 19/8/1925 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η κατά το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 2 του νόμου 2853/1922 φορολογία του εξαγόμενου ή μεταφερόμενου σταφιδόκαρπου η βαρύνουσα την παραγωγή των ενδιαφερομένων δια την εκτέλεση υδραυλικών έργων στην πεδινή κοίτη του χειμάρρου Βουραϊκού κοινοτήτων δύναται να περιέλθει στο υδραυλικό ταμείο που θα συσταθεί για την εκτέλεση των έργων τούτων ως πρόσθετος αυτού πόρος.

 

Η πρόσοδος λογιζόμενη σε ποσοστό επί των παρά του ειδικού ταμείου Σελινούντος εισπράξεων εκ της φορολογίας ταύτης ορίζεται δι' αποφάσεως του Υπουργού της Συγκοινωνίας μετά γνώμη Επιτροπής αποτελούμενης εκ των Νομάρχη Αχαΐας - Ήλιδας, νομογεωπόνου και οικονομικού εφόρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.