Νομοθετικό διάταγμα 19/8/1925 - Άρθρο 9

Άρθρο 9


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η δευτέρα παράγραφος του άρθρου 4 του από [Ν] 14-09-1923 νομοθετικού διατάγματος περί συστάσεως ειδικού ταμείου, υδρεύσεως και εξυγιάνσεως της πόλης Καβάλας, αντικαθίσταται δια της ακόλουθης:

 

{Στους εντεταλμένους τη βεβαίωση του ως άνω τέλους παρέχεται λόγω αμοιβής ποσοστό 0.5% επί του βεβαιούμενου εκάστοτε ποσού, στους δε εντεταλμένους την είσπραξη ποσοστό 1.5% επί του εισπραττόμενου ποσού.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.