Νομοθετικό διάταγμα 19/8/1925 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος του άρθρου 12 του αυτού νόμου προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

{Προκειμένου περί προμήθειας μηχανημάτων ή κατασκευής, επισκευής και συντηρήσεως εγκαταστάσεων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν δια την εκτέλεσιν, επισκευή, συντήρηση και εκμετάλλευση τόσον των υδραυλικών όσον και των λιμενικών έργων, δύναται η σχετική δαπάνη να βαρύνει από κοινού τα υδραυλικά και λιμενικά ταμεία, της αναλογούσης πιστώσεως προτεινομένης αναλόγως των εξυπηρετηθησομένων αναγκών εφ' εκάστου των ταμείων, δι' ειδικής πράξεως και εγκρινομένης υπό του Υπουργού όστις κανονίζει οριστικώς τον καταμερισμό της δαπάνης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.