Νομοθετικό διάταγμα 19/8/1925 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η δευτέρα παράγραφος του άρθρου 14 του αυτού νόμου αντικαθίσταται δια της ακόλουθου:

 

{Προς εκτέλεσιν των περί ων το παρόν άρθρον έργων αναγράφεται κατ' έτος εις τον προϋπολογισμό του Κράτους πίστωσις μέχρι πέντε εκατομμυρίων δραχμών υπό ίδιον κεφάλαιον και άρθρον. Εκ της πιστώσεως ταύτης δύνανται να εκδίδονται εντάλματα επί αποδόσει λογαριασμού μέχρι ποσού 100.000 δραχμών επ' ονόματι των Επιθεωρητών των Δημοσίων Έργων δια την άμεση λήψη των αναγκαίων μέτρων κατά την εποχή των πλημμυρών. Τα ποσά ταύτα οι Επιθεωρητές μεταβιβάζουν κατά τις εμφανιζόμενες ανάγκες εις τους οικείους νομομηχανικούς προς εκτέλεσιν των εργασιών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.