Νομοθετικό διάταγμα 19/8/1925 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η έκτη παράγραφος του άρθρου 4 του αυτού νόμου αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Εν περιπτώσει καθ' ην οι απαρτίζοντες το Υδραυλικό Ταμείον Δήμοι ή Κοινότητες υπερβαίνουν τους πέντε, η βεβαίωσις των πόρων αυτών δύναται να ενεργηθεί με απόφαση του Υπουργού της Συγκοινωνίας υπό των τοπικών επιτροπών, συνιστώμενων κατά περιφέρεια Ειρηνοδικείου και αποτελουμένων εκ του ειρηνοδίκη ως Προέδρου, ενός ετέρου μέλους δημοσίου υπαλλήλου εκ των εν τη έδρα του Ειρηνοδικείου υπηρετούντων και αντιπροσώπου του Δήμου ή Κοινότητος, ούτινος οι εκτάσεις πρόκειται να βεβαιωθούν.

 

Η Επιτροπή προβαίνει έγκυρα εις τις ενεργείας της και άνευ αντιπροσώπου του Δήμου ή της Κοινότητος, εάν προσκαλούμενος ούτος αμελή ή δεν εξελέγη παρά του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου εντός 20 ημερών από της προσκλήσεως του Ειρηνοδίκου. Ο ειρηνοδίκης μετά του ετέρου μέλους δημοσίου υπαλλήλου δικαιούται ως αμοιβή εις απόληψη ποσοστού επί του βεβαιούμενου δια των οριστικών πινάκων ποσού καθοριζομένου υπό του Υπουργού, αλλά μη δυναμένου να υπερβεί τα 2%.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.