Νόμος 2052/92 - Άρθρο 17

Άρθρο 17


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά τη λύση της εταιρείας και την ικανοποίηση τυχόν δανειστών της με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που μεταγράφεται στα οικεία υποθηκοφυλακεία, η κάθε είδους κινητή και ανίκητη περιουσία της ανώνυμης εταιρείας Ανάπλασης και Διαχείρισης Ελαιώνα Αττικής, καθώς και η εκμετάλλευση των έργων και των συναφών εγκαταστάσεων, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως και ατελώς, με εξαίρεση το φόρο προστιθέμενης αξίας, στου οικείους δήμους, ανάλογα με τη θέση στην οποία βρίσκονται, που εμπίπτουν στην περιοχή του Ελαιώνα στους οποίους επεκτείνεται κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 13 η δραστηριότητα της ανώνυμης εταιρείας Ανάπλασης και Διαχείρισης Ελαιώνα Αττικής.

 

2. Με όμοια απόφαση, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη των δημοτικών συμβουλίων της προηγούμενης παραγράφου, εξειδικεύονται τα περιουσιακά στοιχεία, που μεταβιβάζονται σε κάθε δήμο, καθώς και πάσα αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.