Νόμος 2052/92 - Άρθρο 16

Άρθρο 16


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πόροι της εταιρείας είναι: Πρόσοδοι από την εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων, από επιχορηγήσεις ελληνικών και ξένων οργανισμών, από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, που αποδίδονται απευθείας στην ανώνυμη εταιρεία Ανάπλασης και Διαχείρισης Ελαιώνα Αττικής, από δωρεές και κληρονομιές και από επιχορηγήσεις ή δανειοδοτήσεις του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων. Πόρος της εταιρείας επίσης είναι η υπό του άρθρου 9 του νόμου 1337/1983, ως ισχύει, εισφορά σε χρήμα, καθώς και η εισφορά γης που μετατρέπεται σε χρήμα. Η εισφορά αυτή βεβαιώνεται από την κατά το προηγούμενο άρθρο ειδική υπηρεσία στην αρμόδια για τη φορολογία του υπόχρεου δημόσια οικονομική υπηρεσία, ως έσοδο του Δημοσίου και εμφανίζεται με ίδιο κωδικό αριθμό εσόδων, αποδίδεται δε στην ανώνυμη εταιρεία Ανάπλασης και Διαχείρισης Ελαιώνα Αττικής μέσω του προϋπολογισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων κατά τη συνήθη διαδικασία, με παρακράτηση από το Δημόσιο και εμφανίζεται με ίδιο κωδικό αριθμό εσόδων, αποδίδεται δε στην ανώνυμη εταιρεία Ανάπλασης και Διαχείρισης Ελαιώνα Αττικής μέσω του προϋπολογισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων κατά τη συνήθη διαδικασία, με παρακράτηση από το Δημόσιο ποσοστού 8%, ως ποσοστού είσπραξης και βεβαίωσης. Τα έσοδα αυτά διατίθενται στην περιοχή του δήμου από τον οποίο προέρχονται για την αντιμετώπιση της δαπάνης κατασκευής των βασικών κοινόχρηστων και κοινωφελών πολεοδομικών και λοιπών έργων. Πόρο επίσης αποτελεί η πρόσοδος από την εκποίηση ποσοστού συντελεστή δόμησης. Το ποσοστό αυτό καθορίζεται από την οικεία πολεοδομική μελέτη και δύναται να ορίζεται από αυτήν καθ' υπέρβαση του καθοριζόμενου συντελεστή δόμησης της περιοχής χωρίς όμως υπέρβαση του 2,4. Πόρο επίσης αποτελεί και κάθε άλλο έσοδο από οποιαδήποτε αιτία.

 

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία με την οποία εκποιείται και χρησιμοποιείται το κατά την προηγούμενη παράγραφο ποσοστό συντελεστή δόμησης, ο υπολογισμός της αξίας αυτού και κάθε αναγκαία σχετική λεπτομέρεια.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.