Βασιλικό διάταγμα 31/8/57 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 31 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

{Το ως άνω ελεύθερο ύψος των 3,00 m μειώνεται δια τινές των ορόφων των υπερκειμένων του δευτέρου υπέρ το ισόγειο τοιούτου εις 2,70 m εφ' όσον εις ένα ή περισσότερους των υπολοίπων ορόφων ή εις το ισόγειο υφίσταται ή προβλέπεται ελεύθερον ύψος μείζον των 3 m και η ως άνω μείωσις είναι αναγκαία ίνα μη προκύψει λόγω του μείζονος αυτού ύψους ορόφων υπέρβασις του μεγίστου επιτρεπομένου ύψους οικοδομής.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.