Βασιλικό διάταγμα 31/8/57 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 46 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους (ΦΕΚ 266/Α/1955), προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι 5 και 6:

 

{5. Απαγορεύεται η κατασκευή εσωτερικής στοάς εφ' όσον το πρόσωπον του οικοπέδου σε εκάστην έξοδον της στοάς προς κοινόχρηστο χώρο ή πρασιά είναι μικρότερο των 14 m.

 

6. Απαγορεύεται η κατασκευή εσωτερικής στοάς αδιεξόδου ή με πλάτος ή ύψος μικρότερο των οριζομένων στην παράγραφο 1 του άρθρου 32 του παρόντος έστω και αν τα επ' αυτής διαμερίσματα οιασδήποτε χρήσεως δέχονται άλλοθεν τον κατά νόμο αναγκαίο φωτισμό ή αερισμό. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και αν εν έτι η εσωτερική στοά εμφανίζεται ως μη διατιθεμένη σε κοινή χρήση (που κλείνει π.χ. δια θυρών κ.λ.π.).}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.