Υγειονομική διάταξη 8577/83 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Καθαριότητα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όλοι γενικά οι εσωτερικοί και ακάλυπτοι χώροι των καταστημάτων και εργαστηρίων τροφίμων ή / και ποτών, καθώς και τα κάθε είδους έπιπλα, σκεύη, εργαλεία, συσκευές, είδη ιματισμού κ.λ.π., που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία τους, θα διατηρούνται καθαρά με τη φροντίδα και την ευθύνη του καταστηματάρχη ή του νόμιμου εκπροσώπου της επιχειρήσεως, οριζόμενου με υπεύθυνη δήλωση του επιχειρηματία, και του κατά περίπτωση υπεύθυνου βοηθητικού προσωπικού.

 

2. Απαγορεύεται η χρήση πριονιδιού ή άλλων παρομοίων υλών κατά τον καθορισμό των δαπέδων. Εξαιρετικά, επιτρέπεται η χρήση πριονιδιού κατά τον καθορισμό των δαπέδων των κρεοπωλείων και των ψυκτικών θαλάμων τους, καθώς και των χώρων πλύσεως σκευών των καταστημάτων που παρασκευάζουν φαγητά, γλυκίσματα και τα όμοια, με την προϋπόθεση ότι τα πριονίδια θα απομακρύνονται αμέσως μετά τη χρήση τους.

 

3. Δεν επιτρέπεται η παρουσία περιττών αντικειμένων και ειδών συσκευασίας (κιβώτια καφάσια κ.λ.π.) στους χώρους πωλήσεις και στα παρασκευαστήρια των καταστημάτων ή εργαστηρίων τροφίμων ή / και ποτών. Τέτοια είδη πρέπει να απομακρύνονται αυθημερόν από τους ανωτέρω χώρους ή, αν πρόκειται να ξαναχρησιμοποιηθούν, θα φυλάσσονται σε ειδική αποθήκη, στην οποία δεν θα υπάρχουν τρόφιμα, όπως ορίζει το άρθρο 28 της παρούσας. Κατ' εξαίρεση, στα οπωροπωλεία τα κενά καφάσια μπορεί να απομακρύνονται την επόμενη μέρα της χρήσεώς τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 της Υ1Γ/ΓΠ/96967/2012 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 2718/Β/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.