Υγειονομική διάταξη 3010/85 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Υπαίθρια Κέντρα Διασκέδασης και υπόλοιπα καταστήματα με μουσική


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τα υπαίθρια Κέντρα Διασκέδασης ισχύουν οι παρακάτω περιορισμοί:

 

α) Η απόστασή τους από την πλησιέστερη νόμιμη κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα) ξενοδοχείο, ναό, σχολείο, νοσοκομείο, γηροκομείο, σανατόριο και γενικά εγκατάσταση που απαιτεί ειδική προστασία, κατά την αιτιολογημένη κρίση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας, πρέπει να είναι τουλάχιστον 300 m.

 

Η απόσταση που μετράται σε ευθεία γραμμή και η νομιμότητα της κατοικίας θα αποδεικνύονται με προσκόμιση βεβαίωσης της αρμόδιας υπηρεσίας Πολεοδομίας, για συμπλήρωση των δικαιολογητικών που προβλέπονται από το άρθρο 7 της 8577/1983 απόφασης.

 

Η παραπάνω απόσταση μπορεί να αυξομειωθεί κατά την κρίση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας και ανάλογα με τις ειδικές τοπικές συνθήκες (παρεμβολή άλλων κτιρίων μεταξύ Κέντρου διασκεδάσεως και κατοικίας εγκατάσταση Κέντρου διασκεδάσεως σε δώμα πολυόροφου Ξενοδοχείου κ.λ.π., αλλά πάντοτε με την τήρηση των όρων της παραγράφου 1)β του ίδιου άρθρου.

 

β. Η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή της Α - ηχοστάθμης, μετρούμενη έξω από την πλησιέστερη νόμιμη κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα), ξενοδοχείο, ναό, σχολείο, νοσοκομείο, γηροκομείο, σανατόριο και γενικά εγκατάσταση που απαιτεί ειδική προστασία, είτε αυτά προϋπήρχαν του Κέντρου Διασκέδασης είτε κτίστηκαν ύστερα από αυτό, είναι αυτή που αναφέρεται στον Πίνακα 1, του άρθρου 3 αυτής της Υγειονομικής Διάταξης. Κατά τη μέτρηση η Α - ηχοστάθμη στο Κέντρο της πίστας χορού, δημιουργούμενη με μία πρότυπη ηχητική πηγή, όπως αυτή περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙ αυτής της Υγειονομικής Διάταξης, πρέπει να είναι 100 dB (A).

 

2. Για τα υπόλοιπα υπαίθρια καταστήματα με μουσική, τα οποία δεν θεωρούνται, σύμφωνα με την ισχύουσα Υγειονομική Διάταξη Κέντρα Διασκέδασης ισχύει μόνο η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή της Α - ηχοστάθμης του Πίνακα 1 μετρούμενη έξω από την πλησιέστερη νόμιμη κατοικία, (κύρια ή δευτερεύουσα), ξενοδοχείο, ναό, σχολείο, νοσοκομείο, γηροκομείο σανατόριο και γενικά εγκατάσταση που απαιτεί ειδική προστασία, όταν η πρότυπη ηχητική πηγή δημιουργεί στο κέντρο του καταστήματος μια Α-ηχοστάθμη ίση με 80 dB (A).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.