Υγειονομική διάταξη 3010/85 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Απαιτούμενη ηχομόνωση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ηχομόνωση ενός στεγασμένου Κέντρου Διασκέδασης, όπως αυτό ορίζεται στην ισχύουσα Υγειονομική Διάταξη, θεωρείται ικανοποιητική όταν η Α - ηχοστάθμη, μετρούμενη στα όρια της ιδιοκτησίας του οικοπέδου στο οποίο είναι εγκαταστημένο το Κέντρο Διασκέδασης, δεν ξεπερνά τις τιμές του Πίνακα 1, ανάλογα με τον χαρακτήρα της περιοχής. Κατά την διάρκεια της μέτρησης η χωρική μέση Α - ηχοστάθμη, μέσα στο Κέντρο Διασκέδασης, δημιουργούμενη με μια πρότυπη ηχητική πηγή, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα 1 αυτής της Υγειονομικής Διάταξης πρέπει να είναι 100 dB (A).

 

Πίνακας 1

Χαρακτήρας της περιοχής

Α - ηχοστάθμη dB (A)

1. Περιοχές καθαρά βιομηχανικές χωρίς κατοικίες

 

2. Περιοχές στις οποίες επικρατεί το βιομηχανικό στοιχείο αλλά υπάρχουν και κατοικίες

45

3. Περιοχές στις οποίες επικρατεί εξίσου το βιομηχανικό και αστικό στοιχείο

40

4. Περιοχές στις οποίες επικρατεί το αστικό στοιχείο αλλά υπάρχουν βιομηχανίες

35

5. Περιοχές καθαρά κατοικιών (αστικές προαστιακές ή αγροτικές) και περιοχές ειδικής προστασίας (νοσοκομείων γηροκομείων σανατορίων κ.λ.π.)

30

 

2. Αν το κέντρο Διασκέδασης είναι εγκατεστημένο σε ένα κτίριο στο οποίο υπάρχουν και κατοικίες ή βρίσκεται σε επαφή με άλλο κτίριο στο οποίο υπάρχουν κατοικίες πρέπει επιπλέον η ηχοαπομόνωση ανάμεσα στο Κέντρο Διασκέδασης και στο δωμάτιο λήψης μετρούμενη σύμφωνα με τη μέθοδο που περιγράφεται στο Παράρτημα I αυτής της Υγειονομικής Διάταξης να είναι ίση ή μεγαλύτερη από 65 dB (A).

 

Ως δωμάτιο λήψης νοείται:

 

α) στην περίπτωση αίτησης για χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας ενός Κέντρου Διασκέδασης ή επέκταση ή ανανέωση υφιστάμενης άδειας λειτουργίας κάθε γειτονικός χώρος στον οποίο θα μπορούσε να μεταδίδεται ο θόρυβος από το Κέντρο Διασκέδασης.

 

β) στην περίπτωση παραπόνων για ενόχληση από το θόρυβο που προέρχεται από τη λειτουργία ενός υφιστάμενου Κέντρου Διασκέδασης ο χώρος διαβίωσης του παραπονούμενου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.