Υγειονομική διάταξη 10330/61

ΥΔ 10330/1961: Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της παραγράφου 2 του άρθρου 65 του Υγειονομικού Κανονισμού περί κουρείων - κομμωτηρίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Υγειονομική Διάταξη 10330/1961: Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της παραγράφου 2 του άρθρου 65 του Υγειονομικού Κανονισμού περί κουρείων - κομμωτηρίων, (ΦΕΚ 466/Β/1961), 31-12-1961.

 

Ο Υπουργός της Κοινωνικής Πρόνοιας

 

Έχοντες υπόψη τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 2520/1940 περί υγειονομικών διατάξεων τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την παράγραφο 2 του άρθρου 65 του Υγειονομικού Κανονισμού περί κουρείων - κομμωτηρίων ως κάτωθι:

 

{Απαγορεύεται η εγκατάσταση και λειτουργία Κουρείων - Κομμωτηρίων σε καφενεία ή οιαδήποτε άλλα καταστήματα ή σε υπόγεια άτινα δεν κέκτηνται επαρκή αερισμό ή εις χώρους οίτινες δεν αποτελούν αυτοτελή διαμερίσματα με ιδίαν είσοδο και ιδίαν συγκρότηση και ιδίους βοηθητικούς χώρους αλλά επικοινωνούν ταύτα με υπνοδωμάτια και άλλους κατοικήσιμους χώρους.}

 

Εν Αθήναις, τη 24-11-1961

 

Ο Υφυπουργός

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.