Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 28/7/78 - Άρθρο 9

Άρθρο 9


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Προς ταχεία εκτέλεσιν του έργου αποκαταστάσεως συνιστάται, με έδρα την Θεσσαλονίκη Υπηρεσία Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδος (ΥΑΣΒΕ).

 

2. Η Υπηρεσία Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδος αποτελεί Υπηρεσία του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, υπαγόμενη απ' ευθείας εις τον Υπουργόν και θα λειτουργήσει μέχρι περατώσεως του έργου της αποκαταστάσεως.

 

3. Δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων δύναται να συνιστώνται εξωτερικές οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδος εις την περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίων Έργων δύναται να συνιστώνται Γραφεία της Υπηρεσίας Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδος αντιστοίχου προς ταύτη αρμοδιότητος και εξαρτώμενα απ' ευθείας εξ' αυτής, εις τις πρωτεύουσας ετέρων Νομών της Βορείου Ελλάδος πληγέντων εκ των σεισμών.

 

4. Η εσωτερική διάρθρωσις και η εις προσωπικόν σύνθεσις της Υπηρεσίας Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδος, οι αρμοδιότητες του προϊσταμένου, των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων και των γραφείων αυτής ως και πάσα λεπτομέρεια αναγόμενη εις την οργάνωση και λειτουργία της ρυθμίζονται δι' αποφάσεων του Υπουργού Δημοσίων Έργων κατά παρέκκλιση πάσης ετέρας γενικής ή ειδικής διατάξεως.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.