Προεδρικό διάταγμα 84/01 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Διασφάλιση της ποιότητας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για τη σύναψη συμβάσεων με το Δημόσιο ή τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, για παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στους ασφαλισμένους τους, είναι απαραίτητη η προσκόμιση από το φορέα παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιου Φορέα Υγείας των αδειών που προβλέπονται από το παρόν προεδρικό διάταγμα, καθώς και η, μετά την έναρξη της νόμιμης λειτουργίας τέτοιων φορέων, προσκόμιση βεβαίωσης για τη συμμετοχή του σε μονάδα ποιοτικού ελέγχου για τις ιατρικές πράξεις για τις οποίες συμβάλλεται ότι θα εκτελεί, με βάση τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό του και τα αντίστοιχα απαιτούμενα για τις ιατρικές πράξεις αναλώσιμα υλικά. Μετά τη συμπλήρωση 2 ετών από την έναρξη της ισχύος του Προεδρικού Διατάγματος που προβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του νόμου 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α/1997) απαιτείται και η προσκόμιση πιστοποιητικού του Ινστιτούτου Έρευνας και Ελέγχου Ποιότητας των Υπηρεσιών Υγείας περί διασφάλισης της ποιότητας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.