Προεδρικό διάταγμα 80/16 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από την έναρξη της ουσιαστικής ισχύος του παρόντος καταργείται το  προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 113/2010 ((ΦΕΚ 194/Α/2010) και (ΦΕΚ 209/Α/2010)), το άρθρο 13 παράγραφος 1 του νομοθετικού διατάγματος 496/1974 (ΦΕΚ 204/Α/1974) και το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 471/1975 (ΦΕΚ 148/Α/1975) κατά το μέρος που αναφέρονται στην αναγνώριση της δαπάνης για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που είναι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ορίζει διαφορετικά, με την επιφύλαξη των περί δημοσίων επενδύσεων ειδικών διατάξεων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.