Προεδρικό διάταγμα 697/79 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια τον, κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου 720/1977, ως αντικαταστάθηκε δια του άρθρου 3 του νόμου 880/1979 περί καθορισμού ανωτάτου ορίου συντελεστού δομήσεως, εισαγωγής του θεσμού μεταφοράς συντελεστού δομήσεως και ετέρων συναφών διαρρυθμίσεων της πολεοδομικής νομοθεσίας υπολογισμό του ειδικού τέλους, προκειμένου δια αμιγή κτίρια χώρου σταθμεύσεως, εφαρμόζεται ο κατ' όγκον συντελεστής τον επί πλέον κτίσματος.

 

2. Ο υπολογισμός του αυτού τέλους, προκειμένου περί κτιρίων μικτής χρήσεως (χώρος σταθμεύσεως και έτερες χρήσεις) γίνεται κεχωρισμένως δια το μέρος του κτιρίου που καταλαμβάνεται υπό του χώρου σταθμεύσεως και κεχωρισμένως δια το καταλαμβανόμενο υπό των λοιπών χρήσεων. Δια το υπό του χώρου σταθμεύσεως μέρος που καταλαμβάνεται εφαρμόζεται ή ως άνω παράγραφος 1, λαμβανομένου προς τούτο δια τον υπολογισμό του τέλους, του συνολικού όγκου του κτιρίου του επιτρεπομένου εις την περιοχήν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 6 του από 03-08-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 749/Δ/1987).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.